Til hovedinnhold

Mobilitet

Vurdering og tilrettelegging av omgivelsene i en mobilitetsrute

I svaksyntmobilitet er det spesielt viktig å vurdere forhold som belysning, farger og kontraster. Selv små endringer i kontrastforskjeller kan gjøre orientering vanskeligere, for eksempel om regnet gjør den visuelle ledelinjen mindre synlig.

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller konkrete krav til kontraster og belysning i bygg og uteområder, fordi det bedrer muligheten til å orientere seg. Blant annet skal inngangsparti, nivåforskjeller og gulv og vegger ha synlige kontraster. I tillegg skal glassflater være kontrastmerket i to høyder for å unngå sammenstøt.

Belysning i uteområder

I noen ruter kan det være behov for ekstra vei- og gatebelysning. Dette gir økt sikkerhet for alle, men kan være særlig viktig for personer med nedsatt syn. Det kan også være behov for ekstra belysning på andre uteområder, som for eksempel i skolegården, slik at det blir enklere foreleven å orientere seg der hele året.

Farger og kontraster

Tilrettelegging med farger og kontraster kan for eksempel være at vegger er malt i en lys farge og dører i en mørk. Merking med gode kontraster kan bidra til at man unngår uhell ved at ulike elementer i omgivelsene blir mer synlig.

Når det tilrettelegges og markeres ved bruk av farger, er det viktig at fargene har god luminanskontrast. Det betyr at det er tilstrekkelig kontrastforskjell mellom objektets og bakgrunnens lysintensitet.

Side 39 av 55