Nasjonal kursmodell for elever med synshemming

De siste to årene har Statped prøvd ut en nasjonal kursmodell for elever med synshemming. De siste kursene i utprøvingsperioden blir gjennomført denne våren. Arbeidet skal nå evalueres og vi tilbyr derfor ikke elevkurs høsten 2019. Øvrige kurs blir annonsert på Statpeds kurskalender og vi oppfordrer alle til å følge med her.