Til hovedinnhold

Å være svaksynt

Det finnes mange grader av nedsatt syn. Hvordan du får utnyttet synet, avhenger blant annet av hvor godt omgivelsene er tilrettelagt.

Verdens helseorganisasjon beskriver synssvekkelse som redusert skarpsyn og redusert synsfelt. Den skiller mellom moderat og alvorlig synssvekkelse.

Problemer med å se små detaljer (skarpsyn), kan blant annet påvirke lesefunksjon. Innskrenket synsfelt påvirker evnen til å orientere seg i omgivelsene.

Andre årsaker

Nedsatt syn kan også ha andre årsaker enn redusert skarpsyn og synsfelt:

  • redusert fargesyn
  • redusert kontrastsyn
  • problemer med øyemotorikk
  • skader eller utviklingsforstyrrelser i hjernen

Alt kan ikke måles

Synstester blir utført fjernt fra miljøene vi er i til daglig. Noen forhold kan derfor være vanskelig å måle:

  • synsutholdenhet
  • synsoppmerksomhet
  • opplevelsen av synsinntrykk
  • evne eller mulighet til å utnytte synet i praktiske sammenhenger

Det er derfor nødvendig å kartlegge den enkeltes synsfunksjon i barnehagen, på skolen, under lesing, skriving, orientering, kommunikasjon og lek. Dette er for å kunne legge til rette for utvikling og læring.

Kravene til synsfunksjon varierer etter omgivelser og type aktiviteter. Også alder påvirker hva slags oppgaver som skal løses og hvilke aktiviteter vi deltar i. I tillegg til å kartlegge synsfunksjon i naturlige sammenhenger, er det derfor ofte nødvendig å følge opp med observasjon og testing over tid.

Tjenester fra Statped

Statped tilbyr utredning, veiledning og kurs til PPT, barnehager, skoler og foreldre. Vi tilbyr også elevkurs. Alle kurs annonseres i Statpeds kurskalender.