Til hovedinnhold

Kartlegge synsfunksjon

Statped kartlegger synsfunksjonen hos barn, unge og voksne med ulike synsvansker. En øyelege må først ha undersøkt synet, slik at Statped kan bruke de medisinske opplysningene i kartleggingen.

Når vi kartlegger synsfunksjonen, undersøker vi hva personen ser og hvordan han bruker synet i ulike aktiviteter og under ulike lysforhold.

En kartlegging bygger alltid på en behovsbeskrivelse fra PPT og samtaler med brukeren og/eller nærpersoner.

Under kartlegging benyttes formelle og uformelle tester, samt praktiske øvelser inne og ute.

Dette kartlegger vi

Vi kartlegger blant annet evnen til å:

  • Se små detaljer (visus)
  • Oppfatte farger og fargekontraster
  • Oppfatte svart-hvitt-kontraster (for eksempel nyanser i grått)
  • Bruke informasjon fra synsfeltet
  • Tolke synsinntrykk under lek og i orientering
  • Lese og skrive
  • Bruke synet i ball-lek, spill og sosialt samspill
  • Bruke synet i kommunikasjon
  • Utnytte synet i kjente og fremmede omgivelser

Avdekker behov

Under kartleggingen ser vi om det er behov for spesielle hjelpemidler eller læremidler, eller opplæring i spesielle strategier for å kompensere for synshemningen.

Hvis vi ser at den synshemmede ikke får til å bruke synet sitt effektivt, kan det også være aktuelt å lære seg punktskrift, eller ta i bruk spesielle orienteringsstrategier.

Omgivelsene

Hvordan omgivelsene er utformet, påvirker i stor grad muligheten for å utnytte synet på en god måte. Vi gir råd om fysisk tilrettelegging og universell utforming.

Tjenester fra Statped

Med bakgrunn i resultater fra kartleggingen, gir Statped råd om pedagogiske tiltak og om tilrettelegging i hjem, barnehage og skole.

Synsfunksjonen blir gjerne kartlagt på barnets hjemstedet. Da reiser fagpersoner fra Statped på besøk til barnehage, skole eller hjem. Andre ganger skjer utredningen kartleggingen i et av Statpeds lokaler, eller den starter på hjemstedet og blir fullført hos Statped.

Dersom det er behov for en utvidet kartlegging av synsfunksjonen kan supplerende undersøkelser utføres ved tverrfaglig synsfunksjonsutredningsteam på lokasjon Hovseter.

Tverrfaglig synsfunksjonsutredningsteam har hovedansvar for synskartlegging av kombinerte syns-og hørselstap og ved spørsmål om døv-blindhet.