Oppdage synsvansker | www.statped.no

Oppdage synsvansker

De fleste former for nedsatt syn blant barn i Norge er medfødte. Jo tidligere synsvansken blir oppdaget, jo raskere kan vi sette inn medisinske og pedagogiske tiltak.

Sjekkliste for å oppdage synsvansker

For å finne ut om barnet har synsvansker, kan du begynne med å observere det i dagligdagse situasjoner.

Her finner du en liste over hva du skal se etter.

Noen tiltak har som mål å oppnå normal eller tilnærmet normal synsfunksjon. Eksempler er grå-stær-operasjon og lappbehandling.

Andre tiltak har som mål at barnet skal lære å kompensere for synstapet, for eksempel ved å bruke hjelpemidler og teknologi.

Sist, men ikke minst, er det avgjørende at omgivelsene legges til rette slik at det er mulig å fungere godt med nedsatt syn.

Synsundersøkelse av alle barn

I Norge gjør vi et målrettet arbeid for å oppdage og om mulig forebygge synsvansker hos barn. Tilstander som forhindrer at synet blir stimulert de første levemånedene, kan gi varig synsnedsettelse.

Synet blir rutinemessig sjekket hos alle barn når de er små:

  • på sykehuset rett etter fødselen
  • når barnet er seks uker
  • på fireårskontroll på helsestasjonen

Se nasjonale retningslinjer for synsundersøkelse av barn (helsedirektoratet.no).

Videre undersøkelse

Om vi mistenker øyesykdom, må barnet undersøkes av øyelege. Fastlegen eller legen ved helsestasjonen kan henvise.

Vi skal gjøre målrettede undersøkelser av syn

  • hvis foreldre er bekymret for synet
  • ved mistanke om synsvansker sammen med andre vansker
  • hos barn med lesevansker, for å avklare om de skyldes vansker med synet

Tjenester fra Statped

Ved mistanke om synstap, eller der øyelege har konstatert synstap, kan Statped utrede synsfunksjon etter henvisning fra PPT.

Les om Statpeds tjenester innen syn.

Kan barnet ha synsvansker?

Lurer du på om barnet ser dårlig? Mistenker du synsvansker, skal barnet sjekkes av en optiker eller øyelege. Begynn gjerne med å observere barnet selv. Her er en oversikt over hva du skal se etter.

Last ned brosjyren

Tidlig innsats

Tiltak så raskt og tidlig som mulig forebygger vansker og skjevutvikling.

Les mer om tidlig innsats

Tidlig innsats ved synstap hos barn og unge med øyesykdom

Foreldre og barn/unge trenger mulighet til å bryte taushet og informasjon nok til å velge veien videre. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!