Til hovedinnhold

Oppdage synsvansker

Lurer du på om barnet ser dårlig?

Hvis du mistenker synsvansker skal barnet alltid sjekkes av en optiker eller øyelege.

Barn som peker på bokstaver

Barn som strever med å lese og skrive bør også regelmessig sjekke synet. Jo tidligere synsvansken blir oppdaget, jo raskere kan det settes inn medisinske og pedagogiske tiltak.

Det anbefales målrettede undersøkelser av syn:

 • Hvis foreldre eller andre nærpersoner er bekymret for synet.
 • Ved mistanke om synsvansker sammen med andre vansker.
 • Hos barn med lesevansker, for å avklare om det skyldes vansker med synet.

I Norge gjør vi et målrettet arbeid for å oppdage og om mulig forebygge.

Synsvansker hos barn. Tilstander som forhindrer at synet blir stimulert de første levemånedene kan gi varig synsnedsettelse.

Synet blir rutinemessig sjekket hos alle barn når de er små:

 • På sykehuset rett etter fødselen
 • Når barnet er seks uker
 • På fireårskontroll på helsestasjonen

Etter at barnet har begynt på skolen gjøres det ikke rutinemessige undersøkelser. Her blir det viktig at voksne nærpersoner er oppmerksomme og vet hva de skal se etter. Om man er i tvil er det aldri feil å henvise til øyelege eller optiker.

Sjekkliste for å oppdage synsvansker

Hva kan jeg se etter?

Synsvansker kan vise seg på forskjellige måter. Små tegn kan være at barnet er klumsete, skjeler, myser, klager over hodepine, strever med å lese på tavlen eller blir unormalt sliten.

For å finne ut om barnet har synsvansker kan du begynne med å observere det i dagligdagse situasjoner. Ulike aktiviteter stiller ulike krav til synssansen. Observer derfor barnet på dets ulike arenaer. Følg med på både fin- og grovmotoriske aktiviteter der synet brukes på flere avstander.

Grovmotoriske aktiviteter du kan observere:

 • Mestrer barnet grovmotoriske aktiviteter som forventet ut fra alder?
 • Er barnet klumsete, snubler, faller eller kommer borti ting?
 • Har barnet dårlig balanse, som vansker med å hinke, stå på ett ben eller gå i ulendt terreng, trapper?
 • Viser barnet usikkerhet i å orientere seg og ta seg frem?
 • Klarer barnet å ta imot en ball uten vansker?
 • Oppleves barnet å ha oversikt, for eksempel se hvem som er på lag?

Finmotoriske aktiviteter du kan observere:

 • Mestrer barnet finmotoriske aktiviteter som forventet ut fra alder?
 • Blir barnet unormalt sliten ved lesing eller annet nærarbeid over tid?
 • Har barnet unormal hodestilling ved nærarbeid?
 • Finner barnet objekter som er plassert på mønstrede underlag?
 • Finner barnet objekter og detaljer i komplekse bilder?
 • Har barnet unormal leseavstand?
 • Blir leseferdighetene bedre når skrift og linjeavstand blir større, eller avstanden mellom ord og bokstaver økes?
 • Opplever barnet dobbeltsyn eller uklart syn etter å ha lest en stund?
 • Leser barnet med fingerstøtte over tid?
 • Hopper barnet over eller leser om igjen ord eller linjer?

Behov for tilrettelegging

Søknad til Statped