Til hovedinnhold

Sjekkliste for å oppdage synsvansker

De fleste former for nedsatt syn blant barn i Norge er medfødte, men synsvansker blir ikke alltid oppdaget ved rutineundersøkelser.

For å finne ut om barnet har synsvansker, kan du begynne med å observere det i dagligdagse situasjoner.

Følg med på både fin- og grovmotoriske aktiviteter, strukturerte og frie situasjoner og aktiviteter der synet brukes på ulike avstander. Større barn kan du observere både hjemme, på skolen og i fritiden.

Les mer om hvilke barn som bør undersøkes av øyelege.

Følgende kjennetegn bør føre til en grundigere medisinsk synsundersøkelse.

0–3 måneder

 • urolige øyne (nystagmus)
 • flakkende blikk/manglende blikkontakt
 • sterk skjeling
 • reagerer med ubehag på sterkt lys

4–6 måneder (ut over punktene over)

 • følger ikke bevegelser med blikket
 • mangler blikkontakt
 • bruker øynene lite
 • løfter ikke hodet i mageleie
 • vedvarende skjeling
 • liten interesse for omgivelsene
 • griper ikke etter gjenstander
 • blir passiv og stille når noen kommer, lytter

7–12 måneder (ut over punktene over)

 • vansker med å kjenne igjen personer
 • passiv og lite utforskende
 • griper ofte feil
 • krabber ikke eller har forsinket motorisk utvikling
 • passiv i sterkt lys og sol, eller i skumring og mørke

1–2 år (ut over punktene over)

 • bruker ofte munnen og hendene for å undersøke
 • liten interesse for å utforske og leke med gjenstander
 • manglende objektkonstans, altså kjenne igjen objekter i ulike situasjoner og fra ulike posisjoner
 • liten interesse for bilder og enkle billedbøker
 • skjev hodestilling
 • liten interesse for å gå alene

3–4 år (ut over punktene over)

 • mye vondt i hodet, mye sliten
 • ukonsentrert, liten utholdenhet i synskrevende oppgaver
 • lite interessert i aktiviteter som stiller krav til synet
 • usikker og utrygg i skumring og mørke
 • skiller ikke farger eller former
 • usikker når det løper, hopper, klatrer
 • velger bort aktiviteter som å tegne, perle, pusle
 • vansker med lek og sosialt samspill med andre barn
 • sitter unormalt nært tv
 • kniper igjen ett øye
 • myser

5–6 år (ut over punktene over)

 • sitter unormalt nært inntil ting som skal studeres (bilder, leker, nettbrett osv)
 • skjev hodestilling
 • vansker med å tegne og kopiere bilder og gjenstander
 • vansker med å klippe
 • dårlig balanse på ett bein
 • vansker med å hinke
 • vansker med å ta imot ball og å kaste retningsbestemt
 • beveger seg usikkert i ukjente omgivelser
 • snubler, velter, går på ting
 • velger bort aktiviteter som stiller krav til motoriske ferdigheter
 • vansker med visuell imitasjon
 • mye gjetting eller liten interesse for det som foregår på avstand
 • passiv eller deltar lite i lek og sosialt samspill med andre barn

Skolealder (ut over punktene over)

 • vansker i kroppsøving med å oppfatte hvordan øvelsen blir demonstrert, vansker med å ta imot ballen og se hvem som er på lag
 • ser ikke det som står på tavla
 • vansker med å se tekst i bøker
 • sliter med å se eller forstå egen håndskrift
 • problemer med å orientere seg og finne fram

Hjernesynshemning

Se også hjernesynshemning (CVI).