Til hovedinnhold

Syn og synsfunksjon

Syn er evnen til å motta og registrere lys og bearbeide synsinntrykkene slik at vi danner oss et bilde av omgivelsene.

Vi bruker synet i mange aktiviteter. Med synet kan vi lese, skrive, bevege oss trygt, handle i butikker, gjenkjenne personer og vurdere omgivelsene.

Synsfunksjonen involverer ikke bare øyet, men store deler av hjernen. Dette skjer når vi knytter synsinntrykk til tidligere erfaringer, eller når vi retter blikket mot noe som fanger oppmerksomheten.

Synsapparatet

Synsapparatet består av

  • øyet (oculus) og øyets ytre og indre strukturer
  • synsnerven og synsbanene
  • synssentrene i bakre del av hjernen

Å se er evnen til å motta og registrere lys og bearbeide synsinntrykkene slik at vi danner oss et helhetlig bilde av omgivelsene.

Fra øyets bakre del (netthinnen) blir lyset gjort om til elektriske impulser. De blir sendt gjennom synsnerven til synssenteret bak i hjernen, og til andre områder i hjernen.

Nedsatt synsfunksjon

Hos noen er synet redusert. Nedsatt synsfunksjon kan skyldes skader i

  • øynene (fremre skader)
  • synsbanene i hjernen (bakre skader)
  • områder av hjernen som bearbeider visuelle stimuli (bakre skader)

Bakre skader omtaler vi ofte som hjernesynshemning (Cerebral Visual Impairment – CVI).

Hvis vi skaffer oss kunnskap om hvordan synssansen fungerer, øker forutsetningene for å forstå konsekvensene av ulike skader og tilstander.

Les mer om hvordan du kan oppdage synsvansker.

Syn og synsfunksjon i pedagogisk sammenheng