Utrede synsfunksjon

Statped utreder synsfunksjonen hos barn, unge og voksne med ulike synsvansker. En øyelege må først ha undersøkt synet, slik at Statped kan bruke de medisinske opplysningene i utredningen. 

Når vi utreder synsfunksjonen, undersøker vi hva personen ser og hvordan han bruker synet i ulike aktiviteter og under ulike lysforhold.

En utredning bygger alltid på en behovsbeskrivelse fra PPT og samtaler med brukeren og/eller nærpersoner.

Under utredning benyttes formelle og uformelle tester, samt praktiske øvelser inne og ute.

Dette undersøker vi

Vi undersøker blant annet evnen til å:

  • se små detaljer (visus)
  • oppfatte farger og fargekontraster
  • oppfatte svart-hvitt-kontraster (for eksempel nyanser i grått)
  • bruke informasjon fra synsfeltet
  • tolke synsinntrykk under lek og i orientering
  • lese og skrive
  • bruke synet i ball-lek, spill og sosialt samspill
  • bruke synet i kommunikasjon
  • utnytte synet i kjente og fremmede omgivelser

Avdekker behov

Under utredningen ser vi om det er behov for spesielle hjelpemidler eller læremidler, eller opplæring i spesielle strategier for å kompensere for synshemningen.

Hvis vi ser at den synshemmede ikke får til å bruke synet sitt effektivt, kan det også være aktuelt å lære seg punktskrift, eller ta i bruk spesielle orienteringsstrategier.

Omgivelsene

Hvordan omgivelsene er utformet, påvirker i stor grad muligheten for å utnytte synet på en god måte. Vi gir råd om fysisk tilrettelegging og universell utforming.

Tjenester fra Statped

Med bakgrunn i resultater fra utredningen, gir Statped råd om pedagogiske tiltak og om tilrettelegging i hjem, barnehage og skole.

Synsfunksjonen blir gjerne utredet på barnets hjemstedet. Da reiser fagpersoner fra Statped på besøk til barnehage, skole eller hjem. Andre ganger skjer utredningen i et av Statpeds lokaler, eller den starter på hjemstedet og blir fullført hos Statped.

Les om Statpeds tjenester innen syn.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!