Til hovedinnhold

Punktskrift

I-M-ABLE – en alternativ tilnærming

Det er utviklet en alternativ tilnærming til punktskriftopplæringen. Metoden er utviklet av Diane Wormsley, og den kalles for I-M-ABLE (Individualized Meaning-Centered Approach to Braille Literacy Education). Metoden har en analytisk tilnærming og legger vekt på at eleven skal lære å gjenkjenne ordbilder.

I-M-ABLE-metoden kan være aktuell for elever som har problemer med å lære å lese ved hjelp av den syntetiske metoden, eller som har kognitive vansker.
Grunnprinsippene i metoden er individualisering, engasjement, motivasjon og mestring.

Hovedfokuset i metoden er leseopplæring, men kan også brukes når eleven lærer å skrive.

Side 25 av 33