Til hovedinnhold

Punktskrift

Det første ordet

Ordet skrives på et ordkort med

  • ledelinjer før og etter ordet
  • mellomrom på hver side av ordet
  • avkuttet høyre hjørne (sikre riktig leseretning)

Dette er for å introdusere at et ord har et mellomrom både før og etter seg, og for å lære eleven lesebevegelsene.

Når eleven skal bli kjent med ordet, er det viktig å bruke riktig leseteknikk.

Start med å la eleven bli kjent med ordet og utforske strukturen. Snakk om hvordan ordet oppleves taktilt, slik at eleven lærer å sette ord på det som kjennes under fingrene. Man kan for eksempel snakke om

  • lengden på ordet
  • om det er mange eller få punkter i ordet
  • om punktene står langt fra hverandre eller tett sammen
  • hvor det er åpne rom
  • hvor på fingertuppen eleven kjenner punktene

Eleven skal lære hvordan ordet føles som en helhet. Hensikten er å utforske ordet, ikke hver enkelt bokstav. På dette punktet i opplæringen trenger derfor ikke eleven å vite hvilke bokstaver ordet består av. Fokuset ligger på gjenkjenning av de taktile strukturene i ordet.

Dersom eleven kan noen bokstaver allerede, bør læreren gir ros for gjenkjenningen. Da kan man også snakket om hvor på fingertuppene eleven kjenner punktene i bokstaven, eller om hvor mange bokstaver det er i ordet.

Side 28 av 33