Til hovedinnhold

Punktskrift

Individualisering - leseopplæringens utgangspunkt

Individualisering et helt grunnleggende prinsipp. Det som engasjerer én elev, er ikke nødvendigvis det som engasjerer en annen. Når eleven skal lære å lese, er det derfor helt avgjørende å starte med ord som eleven selv har lyst til å lære. Ordene må

  • oppleves som umiddelbart meningsfulle for eleven
  • være basert på elevens egne erfaringer og interesser
  • vekke sterke følelser i eleven

Sammen med eleven og/eller nærpersoner utarbeider læreren en liste over ord som eleven ønsker å lære, som kalles «elevens nøkkelvokabular». Når listen er klar, velger læreren og eleven det ordet som er aller viktigst for eleven. Det er svært viktig at eleven føler at han har fått være med på å velge ordet.

Side 26 av 33