Til hovedinnhold

Punktskrift

Nye ord, enkle setninger og korte tekster

Når eleven skal lære nye ord fra nøkkelvokabularet, er det viktig å fortsatt ha fokus på at eleven skal utforske og identifisere taktile forskjeller mellom ordene.

Det er viktig å føre en nøye registering over hvilke ord eleven mestrer. For å opprettholde motivasjonen, kan nye ord føyes til nøkkelvokabularet. Det gjør at eleven kan oppleve å lese flere og flere ord.

Etter hvert kan læreren også lage enkle setninger med nøkkelvokabularet:

  • Jeg liker is
  • Jeg liker pizza
  • Jeg liker bil

Ordforrådet kan gradvis utvides ved å lage lengre og lengre tekster. Et viktig prinsipp for disse tekstene er at de er enkle og forutsigbare, og at de har fraser eller setninger som repeteres. Målet er at eleven kan lære teksten utenat og få en følelse av å lese.

De meningsfulle ordene og tekstene er tenkt som et utgangspunkt for å motivere til lesing, og for å lære eleven bokstavene og lydene som ordene består av. Når eleven har kommet i gang med dette, kan eleven ha bedre utbytte av å gå over til en syntetisk tilnærming i leseopplæringen.

Side 30 av 33