Til hovedinnhold

Punktskrift

Skriveopplæring

I skriveopplæringen bør det også være fokus på individualisering, engasjement, motivasjon og mestring. Ta utgangspunkt i elevens nøkkelvokabular. Eleven kan for eksempel lære å skrive

  • den første bokstaven
  • en stavelse
  • hele ordet

Eleven bør alltid lese det eleven selv har skrevet. På denne måten kan skrivingen bidra til å forsterke den taktile gjenkjenningen og leseprogresjonen.

Side 32 av 33