Til hovedinnhold

Punktskrift

ABC med punktskrift - et læreverk i lese- og skriveopplæringen

ABC med punktskrift er et læreverk som er utviklet av Statped for å ivareta det spesielle med lese- og skriveopplæring i punktskrift. Læreverket har en syntetisk tilnærming til opplæringen. Det er i hovedsak utviklet for elever på 1. og 2. trinn, men kan også være aktuelt for eldre elever.

Læreverket vil kunne bidra til at eleven når kompetansemålene for læreplanen i norsk og mål for opplæringen i punktskrift.

For mer informasjon og bestilling, se ABC med punktskrift - leseopplegg i punktskrift for begynnere.

Annet materiell og tekniske hjelpemidler

I tillegg til materiellet som følger med ABC med punktskrift, kan det være nyttig å bruke annet tilleggsmateriell.

Følgende kan bestilles fra Statped:

  • sorteringsbrett
  • laminerte A4-ark med bokstaver i punktskrift og visuell skrift
  • taktile symboler og planer
  • legobrett med punktskriftklosser

For merking med punktskrift kan man søke om følgende hjelpemidler fra NAV:

  • 6 dot Braille Label Maker
  • Braille Labeler

Side 19 av 33