Til hovedinnhold

Punktskrift

Funksjonelle skriveferdigheter

Det er vanlig å lære seg å skrive på en manuell eller elektronisk punktskriftmaskin. Noen lærer også å skrive på punkskrifttastatur som er koblet til digitale enheter.

Samlet og utbrettet bokstavkloss med piler til skrivetastene på en Perkins Brailler
Punktcellens korrespondanse med skrivetastene på en Perkins Brailler

For å utvikle funksjonelle skriveferdigheter på et punktskrifttastatur, må eleven lære riktig fingersetting. Med det menes å bruke riktig fingre på riktige skrivetaster. Punktene i punktskriftcellas venstre kolonne skrives med pekefinger, langfinger og ringfinger på venstre hånd. Punktene i høyre kolonne skrives med de samme fingrene på høyre hånd. For å trykke ned mellomromstasten, kan eleven bruke tommelen eller den av pekefingrene som er best å bruke for eleven. Det er viktig at eleven lærer å holde alle fingrene på tastaturet hele tiden. Det er også viktig at eleven lærer å skrive med jevn rytme og flyt.

Eleven trenger også å øve på å koordinere bevegelsene mellom fingrene og hendene. Dette er en forutsetning for å utvikle et godt tempo i skrivingen. Mye repetisjon er viktig for at skrivingen skal automatiseres.

Mange elever går over til å skrive på et ordinært tastatur ved hjelp av touchmetoden. Bruk av datamaskinen som skriveredskap krever omfattende opplæring i flere tekniske hjelpemidler, for eksempel skjermleser, talesyntese og leselist. Eleven må også lære å bruke hurtigtaster for å kunne bruke datamaskinen selvstendig. For mer om dette, se tekniske hjelpemidler.

Side 16 av 33