Til hovedinnhold

Punktskrift

Utvikling av lese- og skriveferdigheter

Det tar tid å utvikle funksjonelle lese- og skriveferdigheter i punktskrift. God lese- og skriveutvikling forutsetter en systematisk og helhetlig opplæring. Fordi punktskrift avkodes bokstav for bokstav, er det mest vanlig å bruke den syntetiske metoden i leseopplæringen. Her lærer eleven bokstavene som enkeltlyder, før lydene trekkes sammen til ord.

Bokstavkloss
Bokstavkloss

Elever som lærer punktskrift, får vanligvis opplæring i både lesing og skriving samtidig. Eleven lærer først hvilke punkter bokstaven består av ved å "bygge" den med bokstavkloss eller cellvattkuler. Eleven kan også skrive bokstaven på et punktskrifttastatur.

Sekspunktcellen i cellvattkuler
Brett med cellvattkuler som her tilsvarer en full punktskriftcelle

Å lære å skrive er ofte enklere enn å lære å lese. For å skrive må eleven forstå sammenhengen mellom punktene i punktskriftcella og tastene på punktskriftastaturet. Eleven må videre lære å bruke riktig fingersetting, det vil si å trykke ned riktige skrivetaster med riktig hånd og riktig finger samtidig. En god skriver, skriver med jevn rytme og flyt. Det kan derfor være lurt å ha fokus på dette allerede fra begynnelsen av.

For å lese bokstaven må eleven gjenkjenne den taktilt. Eleven leser ved å føre fingerputene over bokstaven samtidig som han registrerer og gjenkjenner punktenes plassering i cella. Det krever god finmotorikk og evne til å skille tegnene fra hverandre.

Side 14 av 33