Til hovedinnhold

Punktskrift

6-punkt punktskrift

Punktskriftsystemet tar utgangspunkt i en celle med seks punkter: tre i høyden og to i bredden. Punktene nummereres 1, 2 og 3 i venstre kolonne og 4, 5 og 6 i høyre kolonne.

Punktskrift brukes for å gjengi blant annet bokstaver, tall, skilletegn, matematiske tegn og symboler, eller musikknotasjon og sjakknotasjon.

Punktskriftcellen med seks punkter gir mulighet for 64 ulike kombinasjoner. Det er ikke nok til å lage alle symboler som brukes i et skriftsystem. Derfor er noen tegn satt sammen av to celler.

Punktskrift med seks punkter i cellen kalles 6-punkts punktskrift og brukes ved lesing og skriving på papir.

Side 3 av 33