Til hovedinnhold

Punktskrift

Tall

Tallene 0–9 dannes med utgangspunkt i de ti første bokstavene i alfabetet, hvor a=1, b=2, c=3 osv., og bokstaven j=0.

Tall skilles fra bokstaver ved å bruke et eget hjelpetegn som kalles «talltegn». Talltegnet er ulikt i 6-punkts og 8-punkts punktskrift.

I 6-punkts punktskrift settes talltegnet foran bokstaven(e) dersom den/de skal oppfattes som tall. Talltegnet består av punktene 3, 4, 5 og 6. Nedenfor ser du tallene, 1, 2, 3 og 45.

I 8-punkts punktskrift vises et ekstra punkt (punkt 8) i samme punktcelle som tilsvarende bokstav (a til j) når du taster et tall på tastaturet.

Det settes kun talltegn ved det første sifferet, også i et flersifret tall. Talltegnet oppheves av mellomrom.

Side 8 av 33