Til hovedinnhold

Punktskrift

Opplæring i å tolke taktile illustrasjoner

Opplæringen bør sørge for at eleven lærer hensiktsmessige strategier:

 • bruke begge hender
 • orientere seg på hele flaten for å få oversikt
 • bruke en hånd som referanse og den andre for å innhente informasjon
 • veksle mellom å kjenne på små detaljer med fingertuppene og å skanne en større del med håndflatene
 • lære å gjenkjenne form ved å følge kanter, omriss eller linjer
 • lære å sette sammen informasjon til en helhet

For å sikre at eleven får forståelse for helheten, kan det også være nyttig å gi eleven erfaringer med å lage egne taktile illustrasjoner. Da får eleven mulighet til å bli kjent med de enkelte delene som illustrasjonen består av - før de settes sammen til en helhet.

Før eleven begynner å undersøke illustrasjonen, anbefales det å

 • forberede eleven på hva illustrasjonen forestiller
 • spørre om eleven har tidligere erfaringer med det som er avbildet
 • knytte illustrasjonen til begreper om innhold, form og liknende som allerede er kjent for eleven
 • sette illustrasjonen inn i aktuell kontekst
 • synstolke fra helhet til detalj
 • vær presis og konkret i beskrivelsene

Prøv selv

Når eleven er forberedt på hva som skal tolkes og har dannet seg et mentalt bilde av det som skal utforskes, bør følgende fremgangsmåte brukes:

 • La eleven orientere seg på hele flaten med begge hender for å utforske alle elementene i illustrasjonen og få oversikt over helheten.
 • Gi eleven arbeidsro.
 • Gi eleven nok tid til å utforske illustrasjonen.
 • Gi råd om hvor eleven skal bruke hendene, hva eleven skal kjenne etter og rette fokus mot.
 • Gi eleven oppmerksom på det som til enhver tid er under fingrene.
 • Bekreft det eleven kjenner på: «Ja, det er foten», «Der er sekken».
 • Hjelp eleven med å sette sammen delene til en meningsfull helhet ved å snakke om illustrasjonen.
 • La eleven selv beskrive opplevelsen av illustrasjonen.

Bruk konkreter

Her kan du se hvordan en erfaren punktskriftbruker leser taktile illustrasjoner:

Side 22 av 33