Til hovedinnhold

Selvstendig mestring av hverdagen

Voksne med medfødte eller erhvervede synsnedsettelser kan ha behov for å lære å utføre daglige gjøremål uten syn.

Det kan øke egen trygghet å vite at man klarer seg selv. Å mestre hverdagslige gjøremål kan også være viktig for identitet og selvverd.

Unge voksne med medfødt synsnedsettelse

Å flytte hjemmefra kan synliggjøre behov for å mestre andre daglige gjøremål enn tidligere. Det kan være å lage orden og system i boligen, personlig økonomi, innkjøp, matlaging, klesvask og renhold. Hvordan gjøremålene løses, vil påvirkes av hvilke synsutfordringer og ferdigheter man har fra før. Tilrettelegging er ofte nødvendig.

Voksne med ervervet synsnedsettelse

Voksne som opplever et alvorlig synstap, vil ha behov for støtte for å opprettholde selvstendighet. Det kan være nødvendig å lære seg å utføre kjente gjøremål på nye måter.

Rett til opplæring

Rett til opplæring for voksne er hjemlet i opplæringslovens femte del – førebuande opplæring og vidaregåande opplæring for vaksne.

I hver kommune er det ansatt en synskontakt. De gir veiledning i bruk av enkle synshjelpemidler og kan bistå med kontakt til voksenopplæring via PPT.