Syn og teknologi

Hjelpemidler og teknologi kan bidra til at blinde og svaksynte får utnyttet sine ressurser på lik linje med andre. 

Erfaringer og metodikk

Moro med optiske hjelpemidler

Hvor stor forstørring må du ha på lupa for å se meitemarker inn i øynene? Er det bedre å bruke ei lupe med lys når du vil se på frimerker? Dette utforsker førsteklassinger med nedsatt syn når de er på kurs hos Statped.

Les reportasje i StatpedMagasinet

Nødvendig opplæring

Utdanningsdirektoratet har utgitt en veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og tekniske hjelpemidler.

Her finner du veilederen

Utvikling og trender

Taktile skjermer, googleglass, 3D-printing- ny teknologi og spesialpedagogiske muligheter

Videoforelesning om eksisterende teknologi samt hvilke muligheter som kan ligge i fremtidig teknologiutvikling. Olle Eriksen og Terje Daleng, SPOT-konferansen 2015.

Moglegheiter og utfordringar

Ny teknologi gir moglegheiter og utfordringar. 3D-skrivarar og taktile nettbrett er nokre døme på framtidas læringsressursar for blinde elevar.

Les artikkel i StatpedMagasinet