Syn og teknologi | www.statped.no

Syn og teknologi

Hjelpemidler og teknologi kan bidra til at blinde og svaksynte får utnyttet sine ressurser på lik linje med andre. 

Nødvendig opplæring

Utdanningsdirektoratet har utgitt en veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og tekniske hjelpemidler.

Her finner du veilederen

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

I denne veilederen finner du instruksjonsvideoer og øvingsoppgaver til de mest grunnleggende ferdighetene du bør kunne for å lære en synshemmet å bruke en smarttelefon eller et nettbrett. 

Gå til veilederen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!