Til hovedinnhold

Hvordan bruke Zoom?

Nødvendig opplæring

iPad for personer med nedsatt syn

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Programmering for elever med nedsatt syn