Til hovedinnhold

DAISY-lydbøker

En DAISY-lydbok er en digitalt innspilt lydbok. DAISY-formatet er spesielt egnet for lærebøker fordi det er effektivt å navigere i.

En DAISY-lydbok er lest inn av en person eller ved hjelp av kunstig tale (talesyntese). Enkelte bøker har tekst i tillegg til tale, slik at du kan følge med på pc-skjermen mens du lytter.

DAISY-formatet er spesielt egnet for lærebøker fordi de er effektive å navigere i. Du kan bla hurtig til en side eller et bestemt kapittel, og det er mulig å sette inn bokmerker.

Statped og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) produserer DAISY-lydbøker. Bøkene er laget for dem som av ulike grunner har vansker med å lese.

Lån skolebøker fra Statped

Skole, opplæringsansvarlig, PP-tjenesten og lærebedrift kan bestille lydbøker fra Statped.

På Statpeds bestillingsside ser du hvilke bøker som er produsert.

Det er mulig å låne skolebøker for grunnskole og videregående skole

Bestille bøker fra NLB

Den enkelte låner bestiller bøker selv. For å bli registrert som låner, må behovet dokumenteres av fagperson som lærer, lege, sykepleier, synspedagog, ergoterapeut, logoped eller synskontakt. Blinde og svaksynte som er registrert i Norges Blindeforbund, trenger ikke dokumentasjon. Skoler som har elever med lesevansker, kan låne gjennom en kontaktperson.

Studielitteratur og skjønnlitteratur kan lastes ned fra internett eller strømmes fra nettet.

Lån studielitteratur og skjønnlitteratur fra NLB (nlb.no)

Spille av DAISY-bøker

Du kan spille av en DAISY-lydbok på bærbare DAISY-spillere med minnekort eller cd, på pc eller Mac, og på mobil eller nettbrett.

Synshemmede kan søke om DAISY-lydbokspillere fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Spille av lydbøker med DAISY-format

Nødvendig opplæring

Skolelydbøker på DAISY-spiller