Til hovedinnhold

Luper og kikkerter

Luper brukes for å forstørre noe, for eksempel når du leser eller jobber på nært hold.

Det finnes mange ulike luper:

Bordlupe eller stativlupe

Noen luper har en fast avstand til det som skal forstørres. De kalles bordlupe eller stativlupe og er mest egnet til sammenhengende lesing eller arbeid ved et bord.

Lommeluper

Lommeluper kan brukes til kortere avlesninger, for eksempel hvis du vil lese prisen på en vare i butikken eller oppskriften på baksiden av suppeposen.

Både bordluper og lommeluper kommer med og uten lys.

Lupebriller

Luper kan også monteres i brilleinnfatning og kalles da lupebrille. Fordelen med disse er at begge hender er fri.

Kikkerter

Kikkerter er et hjelpemiddel for å lese korte tekster eller se gjenstander på alle avstander. De kan for eksempel brukes for å lese gateskilt, bussnumre og informasjonstavler eller møtenotater og menyer.

Kikkerter kan også monteres i brilleinnfatning hvis de skal brukes over lengre tid, som på en kino eller en forelesning.


Digitale løsninger

Digitale luper gir mulighet for mer forstørring enn tradisjonelle luper, og du kan justere farger og kontraster.

Digitale luper finnes også som app til mobiltelefon og nettbrett.

Mange synshemmede bruker zoomfunksjonen i kameraet på mobiltelefonen i stedet for kikkert eller lupe. Du kan også ta bilde av det du vil se, og deretter forstørre bildet ved å bruke forstørringsmulighetene i smarttelefonen.

Stønad fra NAV

Synshemmede kan søke om luper og kikkerter fra NAV Hjelpemiddelsentral. Smarttelefoner og nettbrett regnes ikke som hjelpemidler som NAV gir stønad til.

Tips til videre lesing

  • Tømta, A. (2003). Kikkerter for svaksynte. Råd og øvelser for nye kikkertbrukere. Oslo: Norges Blindeforbund