Til hovedinnhold

Nettbrett og smarttelefoner

I dag benytter de fleste smarttelefoner og nettbrett for å kommunisere og tilegne seg informasjon. Også synshemmede bruker slike produkter i stort omfang.

Apple og Google har tatt høyde for at operativsystemene skal kunne brukes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå.

Skjermleser

Apple har skjermleseren VoiceOver, og Android-produktene har skjermleseren TalkBack. Programmene formidler skjerminnholdet med tale, for eksempel når du skriver eller navigerer på skjermen. Du kan også koble til en leselist hvis du heller vil lese skjerminnholdet som punktskrift.

Forstørringsprogram

Forstørringsprogram er innebygd både i Apple- og Android-produktene. Slik kan personer med nedsatt syn forstørre tekst og annet på skjermen.

Fysiske taster

Noen synshemmede synes det er vanskelig å skrive på en berøringsskjerm. De foretrekker heller smarttelefoner med fysiske taster. Slike telefoner er utviklet spesielt for blinde og svaksynte.

Pc er ofte best

Nettbrett, spesielt iPad, har fått en betydelig plass i norske skoler. Med tanke på inkludering, er det viktig at synshemmede får tilgang til den samme teknologien som sine medelever. Det er derfor avgjørende at produsentene ivaretar prinsippet om tilgjengelighet for alle.

Samtidig er det fortsatt slik at pc-er med skjermleser og leselist ofte er det beste alternativet i skolesituasjonen. En pc kan kobles til en større leselist slik at eleven kan lese lengre linjer av gangen. Skjermleserne for pc gir også flere tilpasningsmuligheter og enklere navigasjon enn skjermleseren på nettbrettet.