Til hovedinnhold

Punktskrivere

En punktskriver er en skriver som produserer punktskrift på papir. I tillegg til skriveren, trenger du et konverteringsprogram for å formatere teksten slik at den blir riktig i punktskrift.

Dette er noen av mulighetene en punktskriver kan gi:

  • Utskrift som punktskrift og visuell skrift samtidig.
  • Utskrift av både taktil grafikk og punktskrift eller kun punktskrift.
  • Enkeltsidig eller dobbeltsidig utskrift.
  • Utskrift på enkeltark eller på papir i bane (traktormating).

Ikke alle skrivere kan gjøre alt dette. Brukerens behov må derfor styre valget av punktskriver

De fleste elever har én skriver hjemme og én på skolen.

Konverteringsprogram

Punktskriveren må ha et eget konverteringsprogram som kan stilles inn for å få riktig layout på utskrift. Det følger vanligvis med et gratisprogram, men det har gjerne svært begrensede muligheter for å redigere teksten før utskrift.

Hvis du skal skrive ut tekst med layout som er komplisert for synshemmede (tabeller, lister mm), bør du bruke et avansert konverteringsprogram.

Støy

Skriveren lager mye støy. På skolen kan man vurdere å bruke et støydeksel (stå i en kasse) eller plassere den på et nærliggende rom.

Låne fra NAV

Synshemmede kan søke om utlån av punktskriver fra NAV Hjelpemiddelsentral.