Til hovedinnhold

Skjermleser

En skjermleser er et program som leser opp innholdet på en dataskjerm. Programmet brukes av personer som er blinde eller som ser så dårlig at det er uaktuelt å bruke skjerm.

Skjermleseren formidler skjerminnholdet både når du leser og skriver. Dermed kan personer som er blinde eller sterkt svaksynte bruke datamaskin effektivt.

Koble på leselist

I utgangspunktet gjengis skjerminnholdet som kunstig tale. Personer som leser punktskrift, kan også lese teksten ved å koble på en leselist. I Norge anses leselist som et svært viktig verktøy for å gi blinde direkte tilgang til skriftkulturen.

Skjermleseren formidler alt innhold som er tekst. Grafiske elementer som ikoner kan også bli formidlet. Bilder formidles ikke.

Innebygde skjermlesere

De fleste operativsystemer har innebygd skjermleser. Kvaliteten varierer imidlertid mye. Det er derfor utviklet egne skjermleserprogrammer som er bedre og mer fleksible.

De vanligste skjermleserne for Windows er JAWS, Supernova, Window-Eyes og NVDA. På Mac trenger vi ingen separat skjermleser fordi skjermleseren VoiceOver er innebygd.

Synshemmede kan søke om skjermleser fra NAV Hjelpemiddelsentral.