Syn og teknologi | www.statped.no

Syn og teknologi

Synshemmede i alle aldre kan ha nytte av teknologi og hjelpemidler.

Førskolealder

Vi må tilrettelegge slik at barn i førskolealder med synshemninger kan delta i aktiviteter i barnehagen og i fritiden. Hjelpemidler som lydbokspiller og forstørrende TV, kan fremme inkludering, utvikling og læring.

Opplæringsloven gir barn under opplæringspliktig alder rett til spesialpedagogisk hjelp når de trenger det (§ 5-7, lovdata.no).

Elever

Synshemmede elever er ofte avhengig av tekniske hjelpemidler for tilegne seg lærestoff og arbeide med kompetansemål i fagene.

Med hjelpemiddelteknologi kan elever med synshemninger bruke de samme læringsressursene som sine medelever. Eksempler på dette er forstørringsprogram og skjermlesere.

Opplæringslovens gir sterkt svaksynte og blinde elever rett til opplæring i å bruke tekniske hjelpemidler (§ 2-14 og 3-10, lovdata.no).

Nettsider og digitale læringsressurser må følge standarder for universell utforming. Dette er en forutsetning for god tilgjengelighet og brukervennlighet. 

Synshemmede kan søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral. I mange saker samarbeider NAV med Statped om å prøve ut hjelpemidler. På NAVs nettsider finner du regelverk og søknadsrutiner.

Voksne

Voksne kan ha rett til opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A.

Les mer om rett til voksenopplæring på udir.no 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!