Til hovedinnhold

Syn og teknologi

Synshemmede i alle aldre kan ha nytte av teknologi og hjelpemidler.

Førskolealder

Vi må tilrettelegge slik at barn i førskolealder med synshemninger kan delta i aktiviteter i barnehagen og i fritiden. Hjelpemidler som lydbokspiller og forstørrende TV, kan fremme inkludering, utvikling og læring.

Opplæringsloven gir barn under opplæringspliktig alder rett til spesialpedagogisk hjelp når de trenger det (§ 5-7, lovdata.no).

Elever

Synshemmede elever er ofte avhengig av tekniske hjelpemidler for tilegne seg lærestoff og arbeide med kompetansemål i fagene.

Med hjelpemiddelteknologi kan elever med synshemninger bruke de samme læringsressursene som sine medelever. Eksempler på dette er forstørringsprogram og skjermlesere.

Opplæringslovens gir sterkt svaksynte og blinde elever rett til opplæring i å bruke tekniske hjelpemidler (§ 2-14 og 3-10, lovdata.no).

Nettsider og digitale læringsressurser må følge standarder for universell utforming. Dette er en forutsetning for god tilgjengelighet og brukervennlighet.

Synshemmede kan søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral. I mange saker samarbeider NAV med Statped om å prøve ut hjelpemidler. På NAVs nettsider finner du regelverk og søknadsrutiner.

Voksne

Voksne kan ha rett til opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A.

Les mer om rett til voksenopplæring på udir.no