Til hovedinnhold

Teknologi og universell utforming

Det er et mål at alle skal bruke den samme teknologien. Det forutsetter at teknologien er laget slik at alle kan bruke den – også de som har sansetap og motoriske eller kognitive utfordringer.

Skal du for eksempel lage nettsider som alle kan bruke, må du blant annet sørge for at:

  • Det er mulig å navigere på siden uten å bruke mus. Navigasjon skjer da med piltaster og tastekommandoer.
  • Det er mulig å justere kontraster, skriftstørrelse og skrifttyper
  • Siden har overskrifter som er programmert på riktig måte, slik at skjermleserprogram kan gjenkjenne overskriftene og la brukeren navigere på dem.
  • Siden har korte, alternative tekster knyttet til bilder og annen grafikk. Disse tekstene er skjult for de fleste brukere, men fanges opp av skjermleserprogram slik at brukere med synshemninger får tilgang til grafiske lenker og annet grafisk innhold.

Det finnes egne standarder og retningslinjer for utforming av nettløsninger. Det stilles også egne krav i lovverket.

Digital revolusjon

Det har skjedd en digital revolusjon, særlig i skolen. Før brukte de fleste elevene pc med Windows og MS Office. Nå har skolene i større grad ulike digitale løsninger.

De siste årene har noe blitt mer universelt utformet. Dette skyldes teknologisk utvikling og krav gjennom lovgiving. Likevel kommer fortsatt løsninger som ekskluderer visse grupper.

Produkter

Nettbrett er blitt stadig mer vanlig i både barnehager og skoler. Skolene har supplert bruken av datamaskiner med nettbrett, spesielt spesielt produkter fra Apple. Dessuten er det en utvikling i retning av billigere bærbare PC-løsninger, der såkalte Chromebooks tas i bruk flere steder.

Nettbrett har innebygd programvare (skjermleser og forstørringsprogram) som gjør dem mulige å bruke for synshemmede. Særlig på Apple-produktene fungerer disse løsningene ofte godt.

Programvare

De innebygde tilgjengelighetsfunksjonene i MS Windows er fortsatt mangelfulle, men gode skjermlesere og forstørringsprogrammer lar synshemmede bruke mange av de samme programmene som de andre elevene bruker.

Chromebook har innebygd skjermleser, og bør slik sett også kunne brukes. Vi opplever imidlertid at denne skjermleseren er på et tidlig utviklingsstadium, og at den ikke fungerer tilfredsstillende ennå.

Læringsplattformer

Mange opplæringsinstitusjoner bruker læringsplattformer. Også på dette feltet skjer det en rivende teknologisk utvikling.

Tilgjengeligheten for synshemmede er mangelfull i flere eldre læringsplattformer, men det er en økende bevissthet om universell utforming blant produsenter av læringsplattformer.

Det stilles også krav gjennom lover som de må forholde seg til. Selv om en plattform i seg selv er universelt utformet, er dette imidlertid ikke en garanti for at også innholdet i oppgaver og annet er det.