Til hovedinnhold

Selvstendighet og mestring i hverdagen

Aktiviteter i dagliglivet

Hva skal til for å bygge opp selvstendighet? Her presenteres eksempler fra ulike dagligdagse situasjoner. 

Aktiviteter kan deles inn i mindre sekvenser og settes i skjema. Et slikt skjema kan være en del av individuell utviklingsplan (IUP). Ta en aktivitet barnet ditt skal lære, tenk gjennom og fyll inn:

Mål/delmål

Utfordringer

Tilrettelegging

Øvelser på veien

1.

2.

3.

4.

Side 12 av 19