Til hovedinnhold

Selvstendighet og mestring i hverdagen

Hverdagen hjemme og i barnehagen

De samme prinsippene for tilrettelegging gjelder både i barnehagen og hjemme. Det handler om tilrettelegging av omgivelsene og de voksnes holdninger og ønske om utvikling av selvstendighet hos barnet. Dersom familie og venner også kan bidra, vil flere krefter dra i en god retning. 

Samarbeid og god informasjonsflyt mellom hjem og barnehage er viktig.  Bruker begge arenaer noenlunde de samme framgangsmåtene, får barnet brukt sine nye ferdigheter oftere slik at de automatiseres. Det er ulike måter å knyte skolisser på. Brukes ulike metoder for å lære barnet, blir det vanskelig å forstå hvordan det skal gjøres.

Hjemmet er en viktig arena for at barnet med blindhet kan lære å bli selvstendig. Der er det kanskje mere ro og bedre tid rundt de ulike gjøremålene. For eksempel kan det være bedre tid til å smøre skivene selv under helgefrokosten.  Søsken og venner kan også være motivasjonsfaktorer til å ville lære ulike ferdigheter på egenhånd. Snakker vi om det andre personer gjør på en positiv og oppmuntrende måte (syntolking), får barnet mulighet til å ønske og ville gjøre det samme selv. 

Tett dialog mellom hjem og barnehage kan bidra til like forventninger og gi informasjon om hva barnet mestrer på de ulike arenaene.  

Side 18 av 19