Til hovedinnhold

Selvstendighet og mestring i hverdagen

Fysisk tilrettelegging

Hvordan bør omgivelsene utformes slik at de gjør det enklere å være selvstendig? Orden, system, ikke for mange gjenstander, merking av nødvendige ting og strukturert møblering, er nøkkelpunkter.

Tips til fysisk tilrettelegging

Orden og system

For seende gir synet gir raskt store mengder informasjon om hva som er i rommet, hvor ting er plassert og hvor ting er i forhold til hverandre. Vi bruker blikket og sveiper over et rom. Kanskje vi ser sokken som stikker ut under ei pute i sofaen og tenker «åh, det er der den er».

Fast plass til ulike ting er viktig for å kunne finne ting selvstendig, ta initiativ og bestemme hva vi vil hente.

Barnet bør få garderobeplass først eller sist på rekken slik at den er lett å finne. Kanskje trenger barnet to plasser for at ikke alle klær skal henge utenpå hverandre. Hjemme kan pålegget til brødskivene ligge i samme kurv i kjøleskapet slik at det er lett å finne når man er sulten. Merkes kjøleskapshyllene med tekst husker de voksne å sette alt på den faste plassen.  

Å bli kjent med systemer som hyller, skuffer, knagger og bestikkskuff gjør at barnet også kjenner til hva og hvor man kan forvente å finne tilsvarende i andre hus. 

Blir barnet bevist på møblering og matter på gulvet kan det hjelpe til trygg forflytning og gjøre det lettere å orientere seg. Gangsoner bør alltid være fri for hindringer. Dette øker muligheten til at barnet kan bevege seg fritt.   

Husk at ommøblering eller flytting av ting krever at barnet må bli kjent på nytt. Vis barnet endringer hvis noe flyttes.

Letestrategier

Barnet vil ha stor nytte av å lære systematikk for å lete. Om det mister noe på gulvet, kan den voksne oppmuntre til å finne det igjen ved å lytte nøye etter hvor tingen landet. Så kan barnet snu seg i den retningen, bøye seg ned og føre hendene systematisk rundt egne føtter og utvide søkeområdet gradvis. 

Metode for å gå over en flate

Merking

Merking av gjenstander og steder er nødvendig hvis det ikke er andre kjennetegn som skiller dem fra omgivelsene. Er saltet i en firkantet boks og sukkeret i en rund boks, skiller de seg fra hverandre.   

Barnet kan kjenne at fløteboksen er mindre enn melkekartongen. Er juice og melk i like kartonger kan den ene merkes med en strikk eller at vi lager et hakk på toppen av den ene kartongen.  

Tips til merking

Side 9 av 19