Muntlig veiledning og synstolkning | www.statped.no

Selvstendighet og mestring i hverdagen

Muntlig veiledning og synstolkning

Språket gir viktig tilgang til informasjon. Å bygge opp et innholdsrikt språk er en lang prosess. Det å samtale med barnet når det er i situasjoner utvikler språket og gir det et meningsfullt innhold. For å kunne gi og få informasjon via ord og språk, må vi ha en felles forståelse for hva ord betyr. En felles forståelse bygges opp gjennom felles handlinger. Legg derfor vekt på å beskrive ting: rund boks, stor boks, liten boks, ruglete boks eller tung boks. Forklar at å bokse og hesteboks er noe annet, selv om ordet er likt. For å forstå forskjeller og innhold i ulike ord bør de også utforskes konkret.

Eksempel

Barnet bæres på armen din, når dere går til kjøleskapet. Snakk om hva dere gjør. «Nå går vi til kjøleskapet, og åpner døra, hører du lyden av at døra åpnes?» Gjenta handlingen og la barnet hjelpe med å åpne kjøleskapsdøra. Spør gjerne om barnet kjenner kulden og snakk om at det kjennes kaldt.

Preposisjoner som over, under, ved siden av, rundt, høyre og venstre beskriver hvor ting befinner seg. Derfor er det viktig å gi presise beskrivelser. Vi bader barnet i språk fra de er små. Dette utvikler god språkforståelse.  

I lekekroken kan barnet ha behov for at leken synstolkes. Hva skjer i leken? Hvor sprang Wilhelm og hvorfor begynte Live å gråte? Hvilket utbytte barnet får av tolkningen, henger sammen med barnets språkforståelse. Når et barn ikke kan observere kroppsspråk og ansiktsmimikk kan stemmen og språket hjelpe barnet til å forstå ulike følelser. På den måten kan du bruke stemmen din som et virkemiddel, både til formidling og informasjon. Tenk på toneleie, emosjoner og innlevelse når du synstolker. Hvis du vil at barna skal bli interessert i det som foregår i leken, kan du for eksempel bruke variasjon i stemmen ved å overdrive og veksle mellom hviskende og undrende tone.

Les mer om lek og den voksnes rolle i leken

Side 7 av 19

Nyttige tips

Slik kan dere bruke språk og stemme for å skape struktur og sammenheng i hverdagen. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!