Til hovedinnhold

Selvstendighet og mestring i hverdagen

Tid og forutsigbarhet

Det er tidkrevende å lære ulike gjøremål. Gleden over å nyte et godt måltid må ikke ødelegges av krav om å holde skjea eller gaffelen riktig. Noen ganger er det viktig å snakke sammen og nyte den gode maten, selv om det blir mindre tid til å trene på spiseteknikk. Hva som er riktig prioritering i ulike sammenhenger, må du som voksen vurdere.

Ting tar tid og alt kan ikke jobbes med samtidig. Vi må passe på at dagene består av varierte aktiviteter. Utnytt situasjonene som dukker opp til å øke selvstendigheten. Dette handler om en bevisst holdning hos de voksne som er rundt barnet. Det bør også lages en overordnet plan for å sikre at alle områder blir vektlagt over tid.

Synet forbereder oss på at noe skjer og viser hvordan ting henger sammen. Det seende barnet ser at skjea blir satt i yoghurtboksen som kommer ut av kjøleskapet og at skjea kommer nærmere munnen. Da er barnet forberedt. For barnet med synsvansker kan samme situasjon bli ubehagelig om det plutselig kommer noe kaldt og syrlig på leppa. Skjer dette i mange sammenhenger kan barnet bli engstelig fordi verden oppleves uforutsigbar. Derfor må vi benevne det som skjer og forberede barnet forsiktig. Trygge rammer og rutiner gir forutsigbarhet og faste gjøremål som gjentas gir oversikt over hva som skal skje.

Mange barnehager har en visuell dagsplan med bilder av de ulike aktivitetene. Dette kan gi oversikt og trygghet for mange barn. For barn med blindhet kan en taktil dagsplan brukes hvis barnet mangler oversikt over dagen. Den taktile planen inneholder taktile objekter som symboliserer aktivitetene som skal skje. Barnet må lære hva de ulike objektene symboliserer. Kortene festes vannrett etter hverandre på en planke fra venstre mot høyre, på samme måte som leseretningen er. Barnet kan i starten være med å sette disse på rekke og dermed bli fortalt hva som skal skje. Etter hvert som dagen går, tas symbolene av, til den er helt tom og barnehagedagen er over. Dette kan også bidra til å utvikle en tidsforståelse.

Side 8 av 19