Til hovedinnhold

Selvstendighet og mestring i hverdagen

Hvorfor er selvstendighet viktig?

Mestring i daglige gjøremål danner grunnlag for selvstendighet og for å forstå omgivelsene rundt seg. Dette er viktig for å kunne samhandle med andre barn og voksne og delta i lek. Både veien og målet til selvstendighet fremmer begrepsforståelse, selvbilde og motorisk utvikling. 

Forståelse, sammenheng og begrepsutvikling

For barn med blindhet er det er viktig å få konkret informasjon om hva ulike gjøremål dreier seg om. Synet bidrar både til å gi et overblikk, og det setter ting i sammenheng. For å få en forståelse av gjenstander og sammenhenger må barn delta i ulike gjøremål, for eksempel matlaging og kunnskap om hvor maten kommer fra. Aktiv deltagelse er nøkkelen til å utvikle gode ferdigheter og begrepsforståelse.

Et annet eksempel er når barnet skal ta på støvler. Hva er en støvel? Er støvlene like eller er de forskjellig avhengig av om de skal på høyre eller venstre fot? Når barnet får ta på seg støvelen, vil det kjenne tyngden av den. Det vil også oppleve å gå i vann, uten å bli våt. Finnes det andre typer støvler? La barnet kjenne på andre støvler. Har de snøring og høyere hæl? Dette bidrar til å gi sammenheng og helhet i å forstå hva begrepet støvel er.

Seks barn med blindfold som kjenner på en elefant. Alle opplever elefanten ulikt fordi de kun kjenner på et sted. Barna har snakkebobler som viser hva de tror de kjenner på.

Selvstendighet og selvbilde

Selvstendighet i hverdagen begynner i det små. Det handler om å være med, rundt og oppi alt som skjer i en hverdag. Hjemme kan det handle om å delta i kakebakingen, hente mat i kjøleskapet eller ta klær inn og ut fra vaskemaskinen. I barnehagen kan barnet være med å finne koseklut og smokk i hylla når det er hviletid, rydde tallerken og kopp etter et måltid eller sette skoene sine på hylla. Det tar tid å ha med barnet på dette, og det er lett å falle for fristelsen til å gjøre det for barnet. Ønsker vi et selvstendig barn er det helt nødvendig med de små stegene underveis og gjerne så tidlig som mulig.

Å oppleve at en mestrer hverdagen bidrar til trygghet og utvikling av et godt selvbilde. Det gir også mulighet til å være mest mulig lik de andre barna på samme alder.

I Rammeplan for barnehagen står det at barna skal forberedes til aktiv deltagelse i samfunnet noe som danner grunnlag for et godt liv. Barnehagen skal gi rom for barns ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer. Den skal også bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner.

Motorisk utvikling som fremmer selvstendighet

Å håndtere ulike gjenstander som en kniv, glidelås eller såpedispenser gir erfaring i å bruke hender, utvikler motorikk og er en øvelse i koordinering og styrke. God finmotorikk og grovmotorikk er vesentlig for å kle på dukken, bygge en garasje med klosser, åpne en boks, kneppe en knapp eller for å tørke seg etter toalettbesøket.

Motorisk utvikling handler om å få mulighet til mange varierte erfaringer med å bruke kroppen og hendene konstruktivt. Hendene kan brukes med og uten gjenstander. Det kan være med en hammer på bankebrettet, ved å bruke spaden i sandkassa eller helle melk i glasset.

Side 3 av 19

Arbeid med selvstendighet bidrar til

• Utvikling av grov og finmotorikk

• Språk og begrepsutvikling

• Forståelse av helhet og sammenheng

• Utvikling av selvbilde og tro på egen mestring