Til hovedinnhold

Selvstendighet og mestring i hverdagen

Selvstendighet og skolestart

Å begynne på skolen er en stor overgang i et barns liv. Sårbare overganger er særlig viktige å planlegge i god tid for blinde barn.

I Rammeplan (2017) står det at barnehagen i samarbeid med foreldre og skolen skal legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Her legges det vekt på at barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid. Videre skal barnehagen legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.

Rammeplanen (2017) vektlegger også at barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen. Det siste året i barnehagen har mange barn egen førskolegruppe. Gruppen kan starte arbeidet med å forberede barna på skolehverdagen. Det er mange nye begreper, ukjente omgivelser og rutiner som barna må vite om. Denne kunnskapen gir forutsigbarhet og trygghet på hva skolestarten innebærer.  

Viktige ord og uttrykk

- som barnet må forstå betydningen av og helst erfare flere ganger:  

 • Hva er en skole? 
 • Hva gjør vi på skolen? 
 • Hvorfor går vi på skolen? 
 • Hva er en skolegård? 
 • Hva er en pult? 
 • Hva er SFO/AKS? 
 • Hva er friminutt? 

Hvis barnehagen vet hvordan klasserommet er organisert og hvordan rutinene for skoledagen er, kan dette lettere formidles til barna. På noen skoler henges skolesekken igjen i gangen, mens hos andre tas den med inn. Det som er aktuelt ved den enkelte skole er det som barnet bør forberedes på. Flere besøk på skolen kan gi konkret informasjon til barnet med blindhet og øke tryggheten ved å kjenne til rammene rundt skolehverdagen.  

Spørsmål til skolen

 • Hvordan er klasserommet innredet? 
 • Har elevene andre plasser enn ved pulten? 
 • Hva gjør elevene med skolesekken? 
 • Bruker de pennal eller ikke? 
 • Hvordan gjennomføres spisetiden? 

For å sikre en god overgang bør PPT ta kontakt med skolen i god tid før skolestart. På den måten kan skoleleder bli forberedt på barnets læreforutsetninger, læremidler, eventuell tilrettelegging og behov for kompenserende strategier som for eksempel punktskrift og mobilitetsopplæring. 

For foreldre

Overgangen fra å ha et barnehagebarn til et skolebarn er stor, men spennende. Forventningene til selvstendighet hos barnet øker og barnet vokser i takt med dette.

Nyttige tiltak

 • Jobb med selvstendighet i påkledning og under toalettbesøk.  
 • Finn en skolesekk som er enkel å åpne og lukke.  
 • Er matboksen rominndelt, blir det lettere å finne de ulike matvarene. 
 • Gå på tur til skolen for å bli kjent med uteområdet og de ulike lekeapparatene.  
 • Snakk om overgangen slik at barnet blir forberedt på hvordan skolehverdagen kan bli.  

Nyttige ressurser

Mollies skolestart som ble planlagt i god tid:

16 måter å tre tilbake på for læreren slik at elever med synstap slipper til:

Side 19 av 19