Til hovedinnhold

Selvstendighet og mestring i hverdagen

Selvstendighet og skolestart

Å begynne på skolen er en stor overgang i et barns liv. Sårbare overganger er særlig viktige å planlegge i god tid for blinde barn.

I Rammeplan (2017) står det at barnehagen i samarbeid med foreldre og skolen skal legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Her legges det vekt på at barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid. Videre skal barnehagen legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.

Rammeplanen (2017) vektlegger også at barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen. Det siste året i barnehagen har mange barn egen førskolegruppe. Gruppen kan starte arbeidet med å forberede barna på skolehverdagen. Det er mange nye begreper, ukjente omgivelser og rutiner som barna må vite om. Denne kunnskapen gir forutsigbarhet og trygghet på hva skolestarten innebærer.  

Viktige ord og uttrykk

Hvis barnehagen vet hvordan klasserommet er organisert og hvordan rutinene for skoledagen er, kan dette lettere formidles til barna. På noen skoler henges skolesekken igjen i gangen, mens hos andre tas den med inn. Det som er aktuelt ved den enkelte skole er det som barnet bør forberedes på. Flere besøk på skolen kan gi konkret informasjon til barnet med blindhet og øke tryggheten ved å kjenne til rammene rundt skolehverdagen.  

Spørsmål til skolen

For å sikre en god overgang bør PPT ta kontakt med skolen i god tid før skolestart. På den måten kan skoleleder bli forberedt på barnets læreforutsetninger, læremidler, eventuell tilrettelegging og behov for kompenserende strategier som for eksempel punktskrift og mobilitetsopplæring. 

For foreldre

Overgangen fra å ha et barnehagebarn til et skolebarn er stor, men spennende. Forventningene til selvstendighet hos barnet øker og barnet vokser i takt med dette.

Nyttige tiltak

Nyttige ressurser

Mollies skolestart som ble planlagt i god tid:

16 måter å tre tilbake på for læreren slik at elever med synstap slipper til:

Side 19 av 19