Til hovedinnhold

Selvstendighet og mestring i hverdagen

Voksenrollen

Den voksnes holdninger og kunnskap er vesentlige for at barn med blindhet blir selvstendige i daglige gjøremål. Det kan være fristende å hjelpe hvis vi ser barn som strever eller blir frustrerte. Dette kan minske barnets muligheter til å bli selvstendig. Dette gjelder kanskje spesielt for barn med blindhet siden seende barn kan lære mye ved å observere hva andre gjør.

Liten jente som åpner en oppvaskmaskin og begynner å ta ut det som er inni.

Den voksne må bli kjent med barnets uttrykk, kunne observere om barnet utforsker, lytter, bearbeider informasjon eller kun er i sin egen verden og har pause. Den voksne bør vite når det er lurt å trekke seg unna, eller når det er viktig å gå inn i den praktiske situasjonen eller leken.  

Barn med blindhet må også få lov å feile og erfare hva som da skjer. Kanskje er det viktig at barnet prøver å gå ut i snøen uten støvler, hvis det er en kamp for å få støvlene på. Et seende barn kan springe ut, men et barn med blindhet har ofte voksne så tett på at de ikke har mulighet til å erfare slike ting. De går dermed glipp av mange erfaringer og forståelsen for hvorfor det er viktig for eksempel å ta på støvler. Å gå på en stolpe kan være vondt, men det å ikke få erfare, fører heller ikke til læring.

Prøv selv å utføre det du vil barnet skal gjøre uten å bruke synet. Er det noen åpenbare vanskelige elementer? Husk at å gjøre noe du kan fra før uten å se, er lettere enn å gjøre noe du aldri har lært. Du som voksen har ferdigheter og kunnskaper som har overføringsverdi for det ukjente også.

Mål: den voksne gjør seg overflødig

Barn med blindhet har ofte ekstra voksenressurs i barnehagen. Dette kan variere fra noen timer hver dag til full støtte gjennom hele dagen. Behov for voksenstøtte er ulikt fra barn til barn. Den ekstra voksenressursen er en viktig støtte for at barnet får synstolket det som skjer. Den voksne kan også bidra til å skjerme barnet i mindre grupper. Den voksne bør ha en bevissthet om at barnet bør få mulighet til å utforske og delta i barnefellesskapet uten at den voksne legger for mange føringer.

Personalet i barnehagen bør diskutere fallgruver som kan føre til lært hjelpeløshet hos barnet eller hvis den voksne blir en barriere mellom barnet og resten av barnegruppen.

Side 16 av 19