Til hovedinnhold

Synshemmede og aktiviteter i dagliglivet

Aktiviteter i dagliglivet (ADL) handler om hvordan blinde og svaksynte kan utføre daglige gjøremål som å kle på seg, handle og smøre matpakke.

Forkortelsen ADL står for Activities of Daily Living, og er på norsk oversatt til Aktiviteter i dagliglivet. Det kan også kalles hverdagsmestring.

ADL blir brukt om gjøremål og aktiviteter som må til for å klare praktiske og andre utfordringer i hverdagen så selvstendig som mulig. ADL består av en lang rekke handlinger. Hele oppveksten er en læringsprosess.

Barn og unge som er blinde eller svaksynte, må så tidlig som mulig delta i dagligdagse aktiviteter sammen med familie og jevnaldrende. Dette er avgjørende for begrepsforståelse, sosial deltakelse og for å utvikle selvstendighet.

Unngå passivitet

Barn med synsnedsettelser blir lett passive fordi voksne overtar når barnet strever med praktiske gjøremål. Barna får best vilkår for å utvikle seg hvis de voksne klarer å vurdere når barna klarer seg selv, og når de trenger hjelp.

ADL-ferdigheter må læres gjennom gjentatte erfaringer, gode forklaringer og bruk av sansene. Det er viktige å tenke på hele prosessen, som for eksempel planlegging, selve utførelsen av aktiviteten og eventuell opprydding.

Ved å delta og etter hvert få ansvar for varierte, dagligdagse gjøremål, mestres stadig nye ferdigheter. Den unge bør selv, sammen med foreldre/foresatte og lærer, finne frem til hvilke ferdigheter som skal prioriteres til enhver tid.

Gode ferdigheter i ADL kan bidra til:

 • økt begrepsforståelse
 • utvikling av selvstendighet
 • økt deltakelse i samtaler og fritidsaktiviteter
 • et positivt selvbilde
 • mestringsfølelse
 • å bli en del av lokale barne- eller ungdomsgrupper

ADL for svaksynte

Når vi tilrettelegger for svaksynte, er målet å gjøre aktiviteten mindre synskrevende. Tilretteleggingen kan gå ut på å:

 • Finne fram til en belysning som er tilpasset den enkeltes synsfunksjon.
 • Merke rom, hyller, garderobeplass og lignende slik at det blir lettere å orientere seg.
 • Bruke forstørrende hjelpemidler som luper og kikkerter.
 • Velge gode fargekontraster, som mellom skjærefjøl og brød, tallerken og bord.
 • Bruke ADL-hjelpemidler som litermål med store tall og kjøkkenvekt med store tall eller tale.

Smarttelefoner og nettbrett

I ADL-aktiviteter for svaksynte kan vi bruke smarttelefoner og nettbrett. Der kan vi gjøre tilpasninger, som å forstørre. Det er nyttig for å se detaljer, for eksempel hvis du vil lese en matblogg mens du lager mat.

Fysisk tilrettelegging

ADL for blinde

For blinde innebærer ADL å lære seg kompenserende teknikker for å utføre dagligdagse gjøremål.

Dagligdagse gjøremål er å bruke skje og gaffel, kjøpe bussbilletter eller betale med kort i butikken.

Beskriv oppgaven

Når blinde får opplæring i ADL, må de få beskrevet oppgaven som utføres. Dette kalles synstolking. Synstolking, sammen med håndleding, der du styrer eller leder den synshemmedes hender i en aktivitet, gir den blinde mulighet til å utføre aktivitetene selv senere.

Tips for å tilrettelegge

Her er noen kjøreregler for å tilrettelegge på en god måte:

 • System og orden. Ha system og orden i klær, utstyr og andre gjenstander. Personer uten syn må vite hvor ting er, og de må kunne legge det tilbake på rett plass.
 • Taktil merking. Bruk taktil merking med punktskrift, merkeknotter eller opphøyde figurerer med varierende overflatestruktur. For eksempel kan klær få sine egne merker, bøker kan merkes med navn i punktskrift og garderobehylla kan få sitt spesielle symbol. Alt dette gjør det lettere å finne fram.
 • Tale- eller lydsignal. Ha hjelpemidler med tale- eller lydsignal. Eksempler er kjøkkenvekt og mikrobølgeovn med tale.
 • Talefunksjon. Bruk talefunksjonen i smarttelefoner, for eksempel for å få informasjon om rutetider for buss og tog.

ADL i skolen

Mange blinde og sterkt svaksynte elever trenger ekstra oppfølging for å lære seg aktiviteter i dagliglivet (ADL).

Skolen må derfor rette særlig oppmerksomhet mot elevens utvikling i ADL-ferdigheter. Dette må skje i samarbeid med hjemmet.

ADL-trening kan om mulig regnes som opplæring når tiltaket

 • gis under skolens ansvar og ledelse
 • er en del av en individuell opplæringsplan (IOP)

Elever som er blinde eller sterkt svaksynte, har for øvrig rett til nødvendig opplæring i mobilitet slik at de kan komme seg til og fra skolen og ta seg frem på skolen og i hjemmemiljøet. Dette følger av opplæringslovens § § 11-5 Fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel (udir.no).