Til hovedinnhold

Synshemning og sosial kompetanse

Sosial kompetanse utvikles i samspill med andre. Derfor må det legges til rette slik at den synshemmede blir en del av felleskapet.

Mye av vår sosiale atferd lærer vi ved å se hvordan andre oppfører seg. Synshemmede har ikke denne muligheten og kan derfor trenge ekstra oppfølging.

De er avhengig av noen som forklarer og viser. De kan blant annet trenge hjelp til å

  • Forstå hva kroppsspråk er og hvordan de kan utvikle sitt eget.
  • Lære hvordan vi oppfører oss i ulike sosiale situasjoner.
  • Få beskrevet situasjoner som fanger oppmerksomheten til de som ser (synstolking).
  • Orientere seg om moter, trender, klær og utseende.

Dagliglivets aktiviteter

Opplæring i aktiviteter i dagliglivet (ADL) kan være avgjørende for at synshemmede skal bli selvstendige og lære sosiale normer.

I samarbeid med hjemmet, bør barnehage og skole ha spesiell oppmerksomhet på slike ferdigheter.

Tilrettelegge for å inkludere

Lærere og personale må legge til rette slik at den synshemmede inkluderes i lek og aktiviteter.

  • Synshemmede må være kjent i omgivelsene så de finner fram til aktivitetene. Da kan de trenge opplæring i mobilitet.
  • Omgivelsene må være tilrettelagt slik at det er trygt å ta seg fram.
  • Øv gjerne på aktiviteter på forhånd for å komme inn i lek.
  • Personale holder avstand, men er der når den synshemmede trenger det.
  • Tilrettelagte læringsressurser og læremidler kan være avgjørende for deltakelse.

Åpenhet er viktig

De fleste erfarer at åpenhet om synshemningen er viktig.

Vær tidlig ute med konkret og positiv informasjon. Det bidrar til at omgivelsene og den synshemmede blir trygge i sosiale sammenhenger i barnehagen og på skolen, men også i bursdagsbesøk, vennebesøk og fritidsaktiviteter.

Alle i omgivelsene vil ha nytte av slik informasjon. Både foreldre, personale, barnehagebarna og medelever.

Familien og den synshemmede må bestemme hva de skal informere om og hvordan det skal gjøres.

Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole er avgjørende for å lykkes.

Tips til mer informasjon

Veileder til samtale om følelser

Universell utforming