Til hovedinnhold

Synsnedsettelser og overganger

Barn og unge med synsnedsettelser er ekstra sårbare ved overganger. Det er derfor viktig å forberede skolestart og skolebytter i god tid. Start allerede høsten før, og gjerne enda tidligere.

Å være tidlig ute med å planlegge overgangen er nødvendig for å

 • sørge for fysisk tilrettelegging ute og inne
 • skaffe tilstrekkelige timeressurser
 • forberede lærere gjennom kurs og veiledning
 • ivareta behovet for pedagogisk tilrettelegging

Les mer om tilrettelegging ved synsnedsettelser.

Samarbeidsmøter

Forberedelsene bør innledes med samarbeidsmøter mellom foresatte, den nye skolen, PPT og Statped. I tillegg bør noen fra barnehagen eller den gamle skolen delta. Der det er aktuelt, bør også eleven være med.

I møtene er det viktig å avklare behov for

 • tilrettelegging i fag
 • tilrettelagte læremidler
 • synshjelpemidler
 • bruk av retten til opplæring etter opplæringslovens § 3-5 (udir.no) og § 6-4 (udir.no), og hvem som eventuelt skal gi opplæringen
 • hospitering
 • at eleven skal bli kjent på den nye skolen
 • mobilitetsopplæring før overgang

Overgang til videregående skole

Ved overgang til videregående bør også følgende avklares så tidlig som mulig:

 • valg av skole (uavhengig av om det søkes om særskilt inntak eller ikke)
 • valg av utdanningsprogram og fag
 • behov for å ta opplæringen over fire eller fem år