Til hovedinnhold

Voksne med synshemming

Aktuelle læringsressurser

Å leve med synsvansker

Teknologi og hjelpemidler

Universell utforming