Synstap hos voksne | www.statped.no

Synstap hos voksne

Voksne, og spesielt eldre over 70 år, utgjør den største gruppen med alvorlig synssvekkelse eller blindhet. Opplæring og tilrettelegging gir den enkelte mulighet til fortsatt å mestre dagligdagse aktiviteter.

Voksne med synshemming

Aktuelle læringsressurser

Å leve med synsvansker

Teknologi og hjelpemidler

Hjelpemidler og teknologi kan bidra til at blinde og svaksynte får utnyttet sine ressurser på lik linje med andre. 

Les om ulike hjelpemidler

Universell utforming

Universell utforming vil si å gjøre noe tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Lovverket stiller krav til universell utforming.

Les mer om syn og universell utforming

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!