Til hovedinnhold

Opplæring i synskompenserende ferdigheter

Voksne som får et alvorlig synstap, må lære seg synskompenserende ferdigheter. Dette kan dreie seg om å lese og skrive, orientere seg eller beherske dagliglivets aktiviteter.

De fleste med ervervet synstap har noe syn som kan brukes.

Rettigheter

Voksne kan ha rett til opplæring. Les mer om voksnes rettigheter (udir.no).

Statpeds tilbud

PPT kan henvise voksne med ervervet synstap til Statped hvis søknaden er knyttet til rettighetene gitt i opplæringslova kapittel 4A (lovdata.no). Det kan være opplæring i

  • å lese og skrive
  • mobilitet
  • å bruke IKT eller andre tekniske hjelpemidler

Statpeds tilbud kan omfatte:

  • Utrede synsfunksjonen for å finne fram til hensiktsmessig tilrettelegging.
  • Kurs i synskompenserende ferdigheter: Punktskrift, mobilitet og bruk av IKT-utstyr.
  • Oppfølging på hjemstedet.
  • Kurs for kommunalt hjelpeapparat og voksenopplæring.

Statped samarbeider med brukeren, PPT og voksenopplæring om det tilbudet som blir gitt. Les om tjenester fra Statped innen syn.

NAV Hjelpemiddelsentral kan be om bistand fra Statped i arbeidet med å tilpasse hjelpemidler. Informasjon om å søke hjelpemidler (nav.no).