Til hovedinnhold

Synstap hos voksne

Et alvorlig synstap påvirker muligheten for å kunne leve et aktivt og selvstendig liv.

For å kunne gjennomføre utdanning eller beholde tilknytningen til arbeidslivet, er det nødvendig å lære synskompenserende ferdigheter knyttet til

  • lesing og skriving
  • orientering og forflytning
  • bruk av tekniske hjelpemidler
  • gjennomføring av dagligdagse aktiviteter

Tidlig veiledning og oppfølging av er avgjørende for å lykkes med rehabilitering og opplæring.

Voksne kan ha rett til opplæring i synskompenserende ferdigheter som punktskrift, mobilitet og tekniske hjelpemidler. Les mer om voksnes rettigheter (udir.no). PPT kan søke om tjenester til voksne med ervervet synstap til Statped hvis søknaden er knyttet til rettighetene gitt i opplæringslovens femte del – førebuande opplæring og vidaregåande opplæring for vaksne (udir.no). Statpeds tilbud kan omfatte

  • kartlegging av synsfunksjonen for å finne fram til hensiktsmessig tilrettelegging av opplæring
  • kurs og rådgivning/veiledning til PPT og opplæringsansvarlige i kommunen