Til hovedinnhold

Forstørrende tv i barnehagen

Forstørrende tv gir barn med nedsatt syn mulighet til å se detaljer som kan være vanskelige å få med seg. Det er overraskende mange måter å bruke en kameraløsning på.

En forstørrende tv består av en skjerm som er koblet sammen med ett eller flere videokamera. Det du legger under kameraet, vises i forstørrelse på skjermen.

Hjelpemidlet kan brukes med et

 • nærkamera for å forstørre bilder, tekst og gjenstander
 • fjernkamera for å forstørre ting som befinner seg på avstand.

Kontraster og farger kan tilpasses barnets behov.

Les mer om forstørrende tv.

Viktig for barnet

Forstørrende tv kan være svært viktig for barn som er sterkt svaksynte. Mange aktiviteter krever godt skarpsyn, som å legge et puslespill eller se bilder i en bok.

Forstørrende tv kan også være et nødvendig hjelpemiddel for begrepsforståelsen, som å forstå et insekt eller en blomsterknopp med små detaljer.

Plasser den forstørrende tv-en der den er mest mulig tilgjengelig i ulike sammenhenger. La barnet bruke tv naturlig i hverdagen, slik at den blir et godt og avlastende hjelpemiddel.

Eksempler på bruk

Det er mye som kan gjøres med en forstørrende tv. Her er noen tips.

 • Se på småkryp. Kanskje er det lus i barnehagen? En hvit isboks gir god kontrast mellom lusa og boksen, og det blir vanskeligere for lusene å stikke av.
 • Se på bilder av de voksne og barna i barnehagen. Hvordan ser de egentlig ut?
 • Undersøk bilder av ansiktsuttrykk. Hvordan ser vi ut når vi er lei oss, sinte, redde eller glade?
 • Undersøk små leker. Velg gjenstander barna er opptatt av.
 • Se på sangkort og bursdagskort.
 • Legg puslespill.
 • Jobb med perler og perlebrett.
 • Les, skriv, tegn. Bruk blyanter eller tusjer som gir god strektykkelse og kontrast.
 • Se på logoer.

Noen viktige prinsipper

Det er fort gjort å miste oversikten når vi forstørrer. Med enkle grep unngår du dette.

 • Bruk knappen som regulerer forstørrelsen: stor forstørrelse på små ting og liten forstørrelse på store ting.
 • La barnet trene på å følge leseretningen. Følg linja fra venstre mot høyre helt til enden og den samme linja tilbake, for så å gå til neste linje. På den måten blir det enklere å holde oversikt selv med stor forstørrelse.
 • Hvis barnet mister oversikten, er det lurt at barnet selv plasserer fingeren på arket og så finner fingeren. Da blir det lettere å orientere seg.
 • Pass på at barnet har en så god ergonomi som mulig. Barnet kan gjerne stå foran tv-en.
 • La barnet bli vant til å oppsøke den forstørrende tv-en når det er små ting det ikke ser.
 • Plasser den forstørrende tv-en et sted der den er lett tilgjengelig.
 • Bruk gjerne tv-en i samlingsstunden, og la de andre barna også bli kjent med den. De fleste synes forstørring er gøy.

Bruke avstandskamera

Det siste året i barnehagen får noen barn forstørrende tv med avstandskamera. Dette er en forberedelse til skolestart. Her er noen tips for hva dere kan bruke avstandskameratet til.

 • Se på de andre barna og de voksne.
 • Bli kjent med forskjellige ansiktsuttrykk.
 • Få oversikt over et rom.
 • Få oversikt i samlingsstunden – hvem sitter hvor?
 • La barna filme hverandre mens de tuller og gjør grimaser.
 • Lek og lag tv-sendinger.

Noen barn synes det er vanskelig å styre avstandskameraet. En øvelse er å bruke kameraet når dere leker gjemsel. Barna skal da finne hverandre ved hjelp av kameraet. Et barn gjemmer seg og lager et lite pip. Den som styrer kameraet, peiler seg inn på lyden og filmer den som blir funnet.

Grundig utredning

En grundig utredning er nødvendig for å finne ut hvilken forstørrende tv som egner seg best for barnet. Det er blant annet viktig å kartlegge synsfunksjon, ergonomi og behov. Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral for å få mer informasjon.

Tips til videre lesing