Til hovedinnhold

Syn og fysisk tilrettelegging i barnehagen

God tilrettelegging skaper gode betingelser for aktivitet og deltakelse, både ute og inne.

Det skal være lett å orientere seg i barnehagen. Da er det tryggere å bevege seg når tempoet er høyt. Her er noen tips til hva barnehagen kan gjøre.

Belysning

Finn fram til en belysning som er tilpasset barnets synshemning. Persienner og dimmere for lys er ofte svært nyttige for barn som er svaksynte.

Lysskjerming

Tilrettelegg for lysskjerming, for eksempel av lys fra store vindusflater.

Fargekontraster

Ha tydelige fargekontraster som gjør det lettere å orientere seg. Bruk gode kontraster på trappetrinn, dører, stolper og lekeapparat.

Refleksvester

La voksne ha refleksvester på utendørs slik at de er lette å se.

Faste plasser

Møbler, leker og pedagogisk materiell bør ha faste plasser. Hold orden.

Merking

Bruk punktskrift, merkeknotter eller opphøyde figurer med varierende overflatestruktur. Merk garderobeplasser, dører, hyller og lekekasser taktilt eller visuelt slik at de blir lettere å finne. Ha matter foran dører.

Ledelinjer

Ledelinjer gjør det lettere å finne fram. De fører barnet til ønsket aktivitet. Et eksempel er tau i håndhøyde som leder fram til lekeapparatene.

Tenk plassering

Gi barnet en garderobeplass som er lett å finne, som nærmest døra eller i enden av benken.

Hvis barnet har egne hyller og skuffer må de få noen som er lette å finne, for eksempel ytterst, innerst, øverst eller nederst.