Synshemming før skolealder | www.statped.no

Synshemming før skolealder

I Norge går de fleste barn i barnehagen før skolestart. Dette gjelder også for barn med synshemming. Personalet har derfor en viktig rolle i å skape gode og trygge rammer for å fremme utvikling og læring.

En synshemming kan påvirke flere utviklingsområder. I webinaret om synets betydning for utvikling og læring får du en gjennomgang av hvordan synshemming kan påvirke motorisk, språklig og sosial utvikling hos barn. Her får du også tips om tiltak som kan fremme barnets utvikling på disse områdene.

Tiltak for å fremme motorisk utvikling

◾️Ha det ryddig og oversiktlig på avdelingen, med fast plass til leker og utstyr. Merkelapper på lekekasser bør være tydelige og ha og god kontrast. Da blir det lettere å finne det man vil ha.

◾️Tilrettelegg for at barnet kan delta i felles lek, kanskje i mindre grupper og på et avgrenset område, for å gi bedre oversikt. Bruk for eksempel tepper for å markere lekeområdet.

◾️Ha variert lekemateriell i sterke farger som gir gode kontraster.

◾️Oppmuntre og motivere til aktiviteter som fremmer fin- og grovmotorisk utvikling. Tenk gjennom om barnet konsekvent velger bort enkelte aktiviteter, og se om tilpasninger kan gjøre de mer motiverende.

◾️Ha faste sanger, regler og rim om kroppen, som stimulerer til bevegelse. Det bidrar også til forståelse av egen kropp.

◾️Legg til rette for motorisk og kroppslig herjelek. Dette kan bidra til økt forståelse for egen og andres kropp.

God fysisk tilrettelegging skaper gode betingelser for aktivitet og deltakelse, både ute og inne.

Les mer om fysisk tilrettelegging i barnehagen.

 

Tiltak for å fremme sosial utvikling

◾️Gi barnet oversikt over hva som skjer, hvor det skjer og hvilke barn som leker med hva.

◾️Gi barnet kjennskap til hvordan man leker, slik at de kan bruke det i leken med de andre barna. For eksempel hvordan man holder og steller en dukke, eller heller «kaffe» i koppen. Øv på ulike aktiviteter som de andre barna er opptatt av, som for eksempel butikklek, hoppe tau eller kaste ball.

◾️Del inn i mindre lekegrupper for å gi mer ro og oversikt.

◾️Gi rom for pauser. Det kan være mer energikrevende for et synshemmet barn å få med seg det som skjer, siden de må kompensere for synstapet.

◾️Personalet kan oppmuntre og være positive til at det er ulike måter å leke på. Barnet kan ha behov for å være tettere oppi ting for å kunne se det, og ha behov for mer nærhet og kroppskontakt.

◾️Vær bevisst på å være en aktiv voksen i leken, som også kan trekke seg tilbake når barnet er klar til å prøve seg på egenhånd.

◾️Synstolking i lek kan bidra til å gi bedre oversikt. Vær undrende, og beskriv naturlig det som skjer.

◾️En kan også synstolke følelser og kroppsspråk, slik at det ikke oppstår unødvendige misforståelser.

◾️Husk at felles opplevelser er en forutsetning for vennskap og lek.

Tiltak for å fremme språklig utvikling

◾️Utforsk sammen med barnet mens dere setter ord på det dere ser, kjenner og hører.

◾️Legg til rette for at barnet kan bruke flere sanser ved å oppmuntre barnet til å undersøke med hendene, lukte og smake. La barnet få se ting på nært hold. Hvis noe er langt borte, kan man gå nærmere. Gi barnet mer tid til å undersøke ting, for eksempel når ting vises eller blir snakket om.

◾️Unngå unødvendig støy. Husk at barnet er avhengig av å få informasjon gjennom hørselen.

◾️Legg til rette for varierte erfaringer gjennom daglige gjøremål. Påkledning kan for eksempel bli en verdifull aktivitet hvor barnet får lære om kroppen, preposisjoner som gjennom, oppå og inni, foran og bak. Barnet får beveget seg og de kan også oppleve mestring.

◾️Gå i dybden på begrepene. Generaliser, kategoriser og bruk gjerne konkreter. Ikke snakk om kasserollen. Vis heller en kasserolle, som noen kaller en gryte mens andre kaller det en panne. Hva brukes den egentlig til? Finnes de i ulik størrelse? Hvorfor det?

◾️Tilrettelegg for felles opplevelser for hele barnegruppen. Hvis resten av barnegruppen snakker om å kjøpe is fra is-bilen kan personalet legge til rette for at det kan bli en lek i barnehagen. På den måten kan alle barna få den samme erfaringen og vet hva det vil si å kjøpe is fra en bil.

◾️Ha et presist språk, som oppå hylla, til høyre for matten eller bak deg. Unngå å peke og unngå å bruke ord som her, der og sånn. Bruk aktivt navn på den man snakker til i stedet for dere og vi.

 

Tid og forventninger

Barn med synshemming må få tilstrekkelig tid til å undersøke og utforske. Det tar lenger tid til å få oversikt eller å forstå hva noe er når man må se det på veldig nært hold eller oppfatte gjennom berøring. Det kreves også flere repetisjoner enn det man trenger når synet er normalt.

Husk at positive forventninger gir mulighet til mestring. Barn med synshemming trenger de samme forventningene som andre barn, når omgivelsene og aktivitetene er tilrettelagt. Hvis det er vanlig at barna får helle melk i koppen selv, kan dette også forventes av et barn med synshemming. For å klare dette kan man bruke en kopp som strå i kontrast til melken, for eksempel en sort eller rød kopp.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!